zondag 20 december 2015

Tamne strane Islama

http://sheikyermami.com/wp-content/uploads/2015/08/quote-islam-this-absurd-theology-of-an-immoral-bedouin-is-a-rotting-corpse-which-poisons-our-mustafa-kemal-ataturk-72-65-66.jpgIslam nikada nije bio religija mira, već rata i borbe.Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem.Islam je hermetički zatvoren prema svemu nemuslimanskom i kulturološka razmena sa ostatkom sveta je bliska nuli.Pakistanski predsednik Pervez Mušaraf je povodom terorističkog napada 11. septembra u Njujorku izjavio: „Muslimani su danas najsiromašniji, najnepismeniji, najzaostaliji, najbolesniji, najmanje prosvećeni, najviše uskraćeni i najslabija su karika u ljudskoj rasi“. Danas kada iz islamskih država mogu doći zaista fantastične vesti o delovanju verske policije, o kamenovanju i vešanju žena (bludnica), kojima treba četiri muška svedoka da bi dokazale da nisu počinile preljubu, već da su silovane, kada u nekim islamskim zemljama žene koje nisu pokrivene po muslimanskim običajima polivaju kiselinom, kada imami ili muftije dozvoljavaju sebi da tumače nauku i nacionalno poreklo (nekih) ljudi, kada islamski terorizam postaje svakodnevnica, kada ropstvo u islamu i dalje istrajava, kada se zabranjuje preterano smejanje, praćenje novina (novih reči i izuma), kada islam ne obrazuje već indoktrinira, kada je položaj žene u islamu ispod svih standarda osnovnih ljudskih prava, kada se ženama (još uvek) ne dozvoljava obrazovanje, rad u privatnim i državnim kompanijama, bavljenje nekim vrstama sporta, kada se pisci zbog svojih stihova ili novinarskih članaka osuđuju na smrt – logično je postaviti pitanje: šta nije (danas) u redu sa islamom?..Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu.Način na koji se islam odnosi prema polovini svojih pripadnika – ženama, morao bi da zaprepasti današnje čovečanstvo onako kako ga je zaprepastila istina o holokaustu.Šerijat je izrazito diskriminatorski u odnosu na žene a neke od kazni koje ovaj zakonski sistem iz sedmog veka propisuje, i primenjuje u pojedinim zemljama, su i sakaćenje, kamenovanje, odrubljivanje glave, javno bičevanje …Da bi žena dokazala da je silovana mora imati četiri muška svedoka, naravno, muslimana. Muških svedoka muslimana sem samih siledžija, naravno, nema. Tako da se za silovanje kažnjava žrtva, zbog vanbračnog seksa. E sad zavisi, da li javnim bičevanjem, da li kamenovanjem ili, što uopšte nije retka praksa, „ubistvom iz časti“ u kome član porodice – brat, otac, stric a dešava se i majka – ubiju žrtvu zbog ukaljane porodične časti. I to je deo islamske „kulture“...Šerijat kao paralelni pravni sistem u Evropi već postoji. U Britaniji još od 1982. godine....Silovanje je, od početka islama, bilo sastavni deo džihada. Silovanje i seksualno ropstvo bilo je jedno od najprivlačnijih stvari za regrutovanje džihadista za pohod pokoravanja nemuslimana. Njima su obećane 72 device u raju ali to ni izbliza ne bi bilo dovoljno da im i u zemaljskom životu nije ponuđena nagrada.;Kuran, 2,223 (Sura Al-Baqara);"Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete..."...ili... “Uspešni su vernici koji stidna mesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u njihovom vlasništvu, oni zaista prekor ne zaslužuju” (Kuran 23:5-6)...Odobravanje prisilnog seksa iliti silovanja nije Božija objava!... Za stupanje u brak, devojke u Iranu su zrele od svoje 13 godine.Prema muftiji Saudijske Arabije šeiku Abdulu Azizu bin Abdullahu, djevojčice su zrele za brak kada napune 10 ili 12 godina.Maloletnički brakovi je rasprostranjena praksa diljem muslimanskog sveta.Suprug ima zakonsko pravo da ograniči slobodu kretanja supruge, kao što su napuštanje kuće bez njegovog odobrenja. Isto tako može zabraniti supruginu familiju da je posećuje ili suprugu da posjeti svoju familiju....ŠTA JE SVE OVO?....KAKVA JE TO RELIGIJA KOJA DOZVOLJAVA BRAKOVE SA DEVOJČICAMA?...Od rađanja islama muslimani svet dele na dva dela - mi i oni - i tako je do danas. Allah ne voli nevernike. A nevernici prema islamu su svi nemuslimani.Podsticaji Kurana vernicima da pokoravaju ili ubijaju nevernike, da im plene imovinu, da im porobljavaju žene i decu, direktni su i otvoreni, a plodovi vidljivi kroz vekove.Islamska deklaracija, čiji je autor Alija Izetbegović, nije bila ništa drugo nego jedna vrsta islamskog Mein Kampfa.Šta STVARNO piše u Kuranu, ne bejah lenj, pa evo vam napravih kraći izbor:
„Mi vas odbacujemo. Neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha“ (60:5)..„Nevernici su drvo za potpalu u paklu“ (72:15)....„Oni koji ne vjeruju (u islam i proroka) oni su najgora stvorenja“ (Kuran 98:6)...Sura 4: 88: “Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”....".Je li to odbrambeni rat?...Mržnja i neprijateljstvo će vladati među nama sve dok nebudemo verovali u jednog Allaha"(60:4)...Je li to odbrambeni rat?.."Oni koji slede Muhameda su nemilosrdni prema nevernicima, a ljubazni jedni prema drugima"(48:29)...Je li to odbrambeni rat?....Odobravanje i ubijanje "nevernika" sve dok se ne pokaju i prihvate Islam:9. 5. ;Kada prođu sveti meseci, ubijajte mnogobošce gde god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. ...Je li to odbrambeni rat?..."Vodite rat protiv njih sve idopoklonstvo ne bude više postojalo, a Allah-ova religija preovlada sveukupno"(8:39)(2:193).....Je li to odbrambeni rat?...Ovakvih citata ima još mnogo....ŠTA JE SVE OVO?....KAKVA JE TO RELIGIJA KOJA PRISILJAVA MUSLIMANE DA UBIJAJU I  MRZE LJUDE,SAMO ZATO ŠTO NISU MUSLIMANI?. ..LUDILO!!!....Muslimanka napustila Islam, kad je videla šta piše u Kuranu; https://www.youtube.com/watch?v=ztm_D54NVV0 ....Vernik prema Kur'anu nije dete Božije, nego rob, a prema Bibliji vernik je dete Božije....Sada se može i razaznati razlog zbog čega ISIS teroristi,Boko Haram,Talibani i druge teroristićke organicacije nemaju ljubavi za nemuslimane: odgovor leži u Kuranu,tojest u  islamu.Umereni muslimani nisu brojčano retki, ali oni niti su uticajni niti sposobni da utiču na globalne trendove islama kao svetskog procesa i džihada kao radikalne ideologije.Mnogi muslimani ne mogu da shvate da ispoljavanje vere nije ubijanje nevernika (nemuslimana), već ljubav, nenasilje i saosećanje sa svima.Kada su muslimani večina onda se religija nameće nemuslimanima kroz razne forme pritisaka, koje sežu do kulturocida i fizičke eliminacije,a kada su muslimani manjina na nemuslimanskoj teritoriji, nemuslimani se tretiraju kao dobre komšije i potencira se suživot.Primera imate koliko hoećte po celom svetu.Pravi problem islamskog sveta nije problem nedostatka prirodnih resursa niti istorijskih nepravdi za koje su navodno krivi drugi, ili nedemokratskih političkih sistema. Ernest Renan, koji je svoje studije islama započeo kao mlad čovek hvaleći njegovu sposobnost da manifestuje "ono šta je božansko u ljudskoj prirodi", završio ih je posle dugih putovanja po muslimanskom svetu zaključkom, da su "muslimani prve žrtve islama" i da je zato "oslobođenje muslimana od njegove religije, najbolja usluga koja može da im bude pružena".....
https://fubarbaar.files.wordpress.com/2015/12/0191.jpg?w=620Islam je ustvari više politička ideologija,nego religija, koja sebe nameće upotrebom sile i nasilja.Suština islama je pokoravanje sveta. Ne postoji ni radikalni ni militantni ni vehabijski islam, već samo islam,kao što Erdogan kaže;"Islam je Islam!"....
    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten