zaterdag 24 oktober 2015

Serviërs slachtoffer van islamitiche Nazipraktijken in Kosovo

http://curiales.nl/wp-content/uploads/2015/05/ISIS-kosovo.jpgDe oorlog tegen Europa begon in Servië.Wij keren terug naar de Ottomaanse tijd. Niet onder dezelfde vorm, maar onder dezelfde gewelddadige druk van de islam.Het conflict dat de Albanezen met de Serviërs confronteert, is een religieus conflict tussen zij die aan hun geloof hebben verzaakt door zich tot de islam te bekeren en anderen die trouw zijn gebleven. Vandaar de hetze van de Albanezen tegen kerken en kloosters in Kosovo.Meer dan 100 oude kerken en kloosters zijn verwoest door cultuurbarbaren en 250.000 Serviërs zijn uit de provincie verdreven.De christelijke Serviërs werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van Servische Kosovo en Metochia verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt.Het lot van Kosovo is hetzelfde als dat van Klein-Azië, dat vroeger vol christelijke kerken stond, die nu allen tot ruïnes zijn herschapen. Het is het lot van Constantinopel, dat nu een moslimstad is, waar vroeger ook levendige christelijke gemeenschappen bestonden. Deze provincie is naar culturele, historische en emotionele waarde vergelijkbaar met wat de Groeningekouter, waar de Guldensporenslag in 1302 plaatsvond, voor de Vlamingen betekent. Iedereen heeft zijn eigen stukje heilig grond, de moslims hebben Mekka/medina, de Joden Jeruzalem en de Christenen ook. Zo hebben de Serven dus Kosovo en Metochia.Voor de goede orde Metochia betekent: Land van de kerk. De kerk is nog steeds eigenaar van grote delen van Kosovo en Metochia. Geschat wordt dat 75% van het land privé eigendom is van Serviërs.Kosovo is al eeuwenlang een Servische provincie.Voor de Merelslag (1389) waren de Shquiptaren/de Albanezen/ niet bekend als inwoners van Kosovo en Metochia. Geen enkel Byzantijns, Servisch, Roemeens, Bulgaars of Turks document ondersteunt een Albanese claim.De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis op hun grondgebied, dat ongeveer het huidige Albanië omvat.Met de opkomst van de islam zien we wel de eerste migranten uit Albanië naar Kosovo en Metochia komen en begint de verhouding met de Serviërs te verslechteren..De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit blijkt dat destijds 2 procent van de bevolking Albanees was.Vandaag eisen Skiptaren – dus diegenen waarvan de meesten onder ons denken dat het Albanezen zijn – bijvoorbeeld niet alleen half Macedonië op, maar ook Noordwest-Griekenland en zelfs meer: de ideologen van het voormalige UCK vragen niet meer of niet minder dan de restauratie van het vroegere Ottomaanse rijk (met grenzen tot in Oekraïne!), onder de heerschappij der Skiptaren. Radicale islamisten eisten een zelfstandige staat, de NAVO hielp hen militair in het verwezenlijken ervan.De provincie Kosovo werd door westerse landen erkend als zelfstandige staat. Wat in Kosovo in het begin van de jaren 1990 gebeurd is, was voor niemand een geheim. Sinds mei 1993 was het UÇK of het Kosovo bevrijdingsleger reeds aanwezig. Er waren toen reeds aanslagen tegen Servische politie-agenten, toen er twee werden gedood en vijf gewond in de streek van Drenica..... In Kosovo bouwden Washington,Londen en Berlijn het terroristische UCK op met drugshandelaren, bandieten en racisten. Tot in 1998 was iedereen in de wereld ervan overtuigd dat het UÇK een terroristische organisatie was.Deze fascisten, drugsbaronnen en terroristen maken zich, beschermd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA, schuldig aan de ergste misdaden die je je kunt voorstellen, van moord,martelingen en genocide.De NAVO streed samen met deze fascisten dat werd geleid door Hashim Thaci.Volgens Marty hebben Kosovaarse autoriteiten, waaronder de huidige premier Hashim Thaci, zich tijdens de Kosovo-oorlog eind jaren ’90 schuldig gemaakt aan executies van Servische burgers in Albanese detentiecentra om hun organen op de zwarte markt te verkopen. Die werden verzameld in klinieken in Albanië en geëxporteerd naar buitenlandse klinieken voor transplantaties. .....De financiering van het UÇK in deze vrijheidsstrijd gebeurde via drugstrafiek en ook dit was bekend. Het was geweten dat oud-leden van het UÇK, die nu de machthebbers zijn in Kosovo, nauwe banden hebben met drugstrafikanten, wapenhandel en prostitutie.De vreemde moedjahedien of de veteranen van de oorlogen in Afghanistan en Bosnië kwamen de rangen van het UÇK versterken. De effectieve medewerking van de Verenigde Staten aan het conflict van Kosovo moet ons eigenlijk niet verwonderen. Het is hetzelfde scenario als in Bosnië. Daar hebben de Verenigde Staten ook Alija Izetbegovic als president gesteund en deze had de duidelijke intentie een moslimstaat op te richten in een regio waar de moslims de minderheid hadden (44 %). Hij schreef: „Er is geen vrede noch samenleven mogelijk tussen de islam en de niet-islamitische sociale en politieke bewegingen. De islam sluit zonder meer het recht en de mogelijkheid uit om een vreemde ideologie in zijn territorium te vestigen.“ De Verenigde Staten zien in die landen liever islamitische elites aan de macht.De Amerikaanse houding tegen moslims in Bosnië en Kosovo is eigenlijk ingegeven door de bezorgdheid van de Verenigde Staten om de vriendschap met de geallieerde moslim landen te behouden. Daarom werd het extreemrechts nationalisme en het separatisme van de extremisten van het UCK (die oorlogsmisdaden hebben gepleegd), aangewakkerd en gesteund door de VS én West-Europa.In Joegslavië werd genocide gepleegd en daarom moesten we ingrijpen. Toch? Of niet?Elke oorlog begint met een media-leugen.Omdat de VS belangen heeft in een bepaalde regio werd naar een excuus gezocht om militair in te grijpen. In Joegoslavië was dit niet de aanwezigheid van massavernietigingswapens maar de ‘etnische zuivering‘.Clinton en andere westerse leiders hebben nimmer geclaimd dat er in Kosovo genocide plaatsvond.Volgens ‘Washington’ honderdduizend Albanezen zouden zijn vermoord.Volgens de gegevens waarover vandaag wordt beschikt zoals medisch legale verslagen en de VN-administratie in Kosovo zou het om 5.000 slachtoffers gaan, alle nationaliteiten in acht genomen en die van de strijdende troepen inbegrepen. Het aantal gedode Serviërs is in verhouding met hun aandeel in de bevolking van Kosovo bijzonder hoog, hoger dan dat van de Albanezen.Tja, de islamisering van de Balkan gaat ten koste van de Christenen,er zal dus een dag komen dat delen van Nederland zich ook gaan afscheiden!De hele provincie Kosovo is de laatste jaren van karakter veranderd”, verzekert de goedheiligman ons met klem. “Het is een naargeestige staat geworden, waar permanente terreur heerst tegen de Serviërs. Waar sedert 1999 meer dan driehonderd orthodoxe heiligdommen verwoest zijn, terwijl er meer dan vierhonderd moskeeën zijn bijgebouwd – veelal met geld van de Wahabieten uit Saoedi-Arabië.Minister van binnenlandse zaken Fatmir Rejepi, heeft dit onlangs nog bevestigd in het Kosovaarse parlement. De Servische provincie Kosovo wordt een islamitisch terroristische staat in het hart van Europa.Een christelijke natie in het hart van Europa word vernietigd! De etnische zuivering van Kosovo door Albanezen die de Serviërs terroriseren is volop aan de gang.Als je de hel op aarde wilt zien, moet je hier rondkijken. De onafhankelijkheid van Kosovo zal niet het einde markeren van een specifieke Albanese afscheidingsbeweging, maar wel het begin van het uiteenvallen van Europa als een geheel.Is Europa klaar voor nieuwe slachtoffers onder haar eigen dak?Word wakker, Europa!12087757_562833390533128_5658896743342377669_o De islam is de grootste moordmachine in de  geschiedenis der mensheid.De islam wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma.Niet-moslims, moeten onweerlegbaar feit onder ogen zien: het uiteindelijke doel van de Islam is de overheersing van de wereld onder Islamitische heerschappij.Maar vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen/verspreid met het zwaard/. Dat is meer dan het nazisme en het Sovjet-communisme gecombineerd.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid. Het is waar dat de Romeinse keizer Constantijn, de middeleeuwse kruisvaarders, de protestanten en de katholieken het zwaard tegen ongelovigen en tegen elkaar hebben gebruikt. Geen van hen is echter de fundering van het christendom – alleen Jezus is dat; en hij heeft nooit het zwaard aangeraden om zijn boodschap te verspreiden. Moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld.Zij geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken.De islam predikt vrede, maar die komt er pas als iedereen zich aan de islam heeft onderworpen.Voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan.Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Islam is niet te vergelijken met wat dan ook in de geschiedenis. https://theremustbejustice.files.wordpress.com/2014/05/kla-zlo2.jpg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten