zondag 20 december 2015

Tamne strane Islama

http://sheikyermami.com/wp-content/uploads/2015/08/quote-islam-this-absurd-theology-of-an-immoral-bedouin-is-a-rotting-corpse-which-poisons-our-mustafa-kemal-ataturk-72-65-66.jpgIslam nikada nije bio religija mira, već rata i borbe.Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem.Islam je hermetički zatvoren prema svemu nemuslimanskom i kulturološka razmena sa ostatkom sveta je bliska nuli.Pakistanski predsednik Pervez Mušaraf je povodom terorističkog napada 11. septembra u Njujorku izjavio: „Muslimani su danas najsiromašniji, najnepismeniji, najzaostaliji, najbolesniji, najmanje prosvećeni, najviše uskraćeni i najslabija su karika u ljudskoj rasi“. Danas kada iz islamskih država mogu doći zaista fantastične vesti o delovanju verske policije, o kamenovanju i vešanju žena (bludnica), kojima treba četiri muška svedoka da bi dokazale da nisu počinile preljubu, već da su silovane, kada u nekim islamskim zemljama žene koje nisu pokrivene po muslimanskim običajima polivaju kiselinom, kada imami ili muftije dozvoljavaju sebi da tumače nauku i nacionalno poreklo (nekih) ljudi, kada islamski terorizam postaje svakodnevnica, kada ropstvo u islamu i dalje istrajava, kada se zabranjuje preterano smejanje, praćenje novina (novih reči i izuma), kada islam ne obrazuje već indoktrinira, kada je položaj žene u islamu ispod svih standarda osnovnih ljudskih prava, kada se ženama (još uvek) ne dozvoljava obrazovanje, rad u privatnim i državnim kompanijama, bavljenje nekim vrstama sporta, kada se pisci zbog svojih stihova ili novinarskih članaka osuđuju na smrt – logično je postaviti pitanje: šta nije (danas) u redu sa islamom?..Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu.Način na koji se islam odnosi prema polovini svojih pripadnika – ženama, morao bi da zaprepasti današnje čovečanstvo onako kako ga je zaprepastila istina o holokaustu.Šerijat je izrazito diskriminatorski u odnosu na žene a neke od kazni koje ovaj zakonski sistem iz sedmog veka propisuje, i primenjuje u pojedinim zemljama, su i sakaćenje, kamenovanje, odrubljivanje glave, javno bičevanje …Da bi žena dokazala da je silovana mora imati četiri muška svedoka, naravno, muslimana. Muških svedoka muslimana sem samih siledžija, naravno, nema. Tako da se za silovanje kažnjava žrtva, zbog vanbračnog seksa. E sad zavisi, da li javnim bičevanjem, da li kamenovanjem ili, što uopšte nije retka praksa, „ubistvom iz časti“ u kome član porodice – brat, otac, stric a dešava se i majka – ubiju žrtvu zbog ukaljane porodične časti. I to je deo islamske „kulture“...Šerijat kao paralelni pravni sistem u Evropi već postoji. U Britaniji još od 1982. godine....Silovanje je, od početka islama, bilo sastavni deo džihada. Silovanje i seksualno ropstvo bilo je jedno od najprivlačnijih stvari za regrutovanje džihadista za pohod pokoravanja nemuslimana. Njima su obećane 72 device u raju ali to ni izbliza ne bi bilo dovoljno da im i u zemaljskom životu nije ponuđena nagrada.;Kuran, 2,223 (Sura Al-Baqara);"Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete..."...ili... “Uspešni su vernici koji stidna mesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u njihovom vlasništvu, oni zaista prekor ne zaslužuju” (Kuran 23:5-6)...Odobravanje prisilnog seksa iliti silovanja nije Božija objava!... Za stupanje u brak, devojke u Iranu su zrele od svoje 13 godine.Prema muftiji Saudijske Arabije šeiku Abdulu Azizu bin Abdullahu, djevojčice su zrele za brak kada napune 10 ili 12 godina.Maloletnički brakovi je rasprostranjena praksa diljem muslimanskog sveta.Suprug ima zakonsko pravo da ograniči slobodu kretanja supruge, kao što su napuštanje kuće bez njegovog odobrenja. Isto tako može zabraniti supruginu familiju da je posećuje ili suprugu da posjeti svoju familiju....ŠTA JE SVE OVO?....KAKVA JE TO RELIGIJA KOJA DOZVOLJAVA BRAKOVE SA DEVOJČICAMA?...Od rađanja islama muslimani svet dele na dva dela - mi i oni - i tako je do danas. Allah ne voli nevernike. A nevernici prema islamu su svi nemuslimani.Podsticaji Kurana vernicima da pokoravaju ili ubijaju nevernike, da im plene imovinu, da im porobljavaju žene i decu, direktni su i otvoreni, a plodovi vidljivi kroz vekove.Islamska deklaracija, čiji je autor Alija Izetbegović, nije bila ništa drugo nego jedna vrsta islamskog Mein Kampfa.Šta STVARNO piše u Kuranu, ne bejah lenj, pa evo vam napravih kraći izbor:
„Mi vas odbacujemo. Neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha“ (60:5)..„Nevernici su drvo za potpalu u paklu“ (72:15)....„Oni koji ne vjeruju (u islam i proroka) oni su najgora stvorenja“ (Kuran 98:6)...Sura 4: 88: “Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”....".Je li to odbrambeni rat?...Mržnja i neprijateljstvo će vladati među nama sve dok nebudemo verovali u jednog Allaha"(60:4)...Je li to odbrambeni rat?.."Oni koji slede Muhameda su nemilosrdni prema nevernicima, a ljubazni jedni prema drugima"(48:29)...Je li to odbrambeni rat?....Odobravanje i ubijanje "nevernika" sve dok se ne pokaju i prihvate Islam:9. 5. ;Kada prođu sveti meseci, ubijajte mnogobošce gde god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. ...Je li to odbrambeni rat?..."Vodite rat protiv njih sve idopoklonstvo ne bude više postojalo, a Allah-ova religija preovlada sveukupno"(8:39)(2:193).....Je li to odbrambeni rat?...Ovakvih citata ima još mnogo....ŠTA JE SVE OVO?....KAKVA JE TO RELIGIJA KOJA PRISILJAVA MUSLIMANE DA UBIJAJU I  MRZE LJUDE,SAMO ZATO ŠTO NISU MUSLIMANI?. ..LUDILO!!!....Muslimanka napustila Islam, kad je videla šta piše u Kuranu; https://www.youtube.com/watch?v=ztm_D54NVV0 ....Vernik prema Kur'anu nije dete Božije, nego rob, a prema Bibliji vernik je dete Božije....Sada se može i razaznati razlog zbog čega ISIS teroristi,Boko Haram,Talibani i druge teroristićke organicacije nemaju ljubavi za nemuslimane: odgovor leži u Kuranu,tojest u  islamu.Umereni muslimani nisu brojčano retki, ali oni niti su uticajni niti sposobni da utiču na globalne trendove islama kao svetskog procesa i džihada kao radikalne ideologije.Mnogi muslimani ne mogu da shvate da ispoljavanje vere nije ubijanje nevernika (nemuslimana), već ljubav, nenasilje i saosećanje sa svima.Kada su muslimani večina onda se religija nameće nemuslimanima kroz razne forme pritisaka, koje sežu do kulturocida i fizičke eliminacije,a kada su muslimani manjina na nemuslimanskoj teritoriji, nemuslimani se tretiraju kao dobre komšije i potencira se suživot.Primera imate koliko hoećte po celom svetu.Pravi problem islamskog sveta nije problem nedostatka prirodnih resursa niti istorijskih nepravdi za koje su navodno krivi drugi, ili nedemokratskih političkih sistema. Ernest Renan, koji je svoje studije islama započeo kao mlad čovek hvaleći njegovu sposobnost da manifestuje "ono šta je božansko u ljudskoj prirodi", završio ih je posle dugih putovanja po muslimanskom svetu zaključkom, da su "muslimani prve žrtve islama" i da je zato "oslobođenje muslimana od njegove religije, najbolja usluga koja može da im bude pružena".....
https://fubarbaar.files.wordpress.com/2015/12/0191.jpg?w=620Islam je ustvari više politička ideologija,nego religija, koja sebe nameće upotrebom sile i nasilja.Suština islama je pokoravanje sveta. Ne postoji ni radikalni ni militantni ni vehabijski islam, već samo islam,kao što Erdogan kaže;"Islam je Islam!"....
    

zaterdag 24 oktober 2015

Serviërs slachtoffer van islamitiche Nazipraktijken in Kosovo

http://curiales.nl/wp-content/uploads/2015/05/ISIS-kosovo.jpgDe oorlog tegen Europa begon in Servië.Wij keren terug naar de Ottomaanse tijd. Niet onder dezelfde vorm, maar onder dezelfde gewelddadige druk van de islam.Het conflict dat de Albanezen met de Serviërs confronteert, is een religieus conflict tussen zij die aan hun geloof hebben verzaakt door zich tot de islam te bekeren en anderen die trouw zijn gebleven. Vandaar de hetze van de Albanezen tegen kerken en kloosters in Kosovo.Meer dan 100 oude kerken en kloosters zijn verwoest door cultuurbarbaren en 250.000 Serviërs zijn uit de provincie verdreven.De christelijke Serviërs werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van Servische Kosovo en Metochia verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt.Het lot van Kosovo is hetzelfde als dat van Klein-Azië, dat vroeger vol christelijke kerken stond, die nu allen tot ruïnes zijn herschapen. Het is het lot van Constantinopel, dat nu een moslimstad is, waar vroeger ook levendige christelijke gemeenschappen bestonden. Deze provincie is naar culturele, historische en emotionele waarde vergelijkbaar met wat de Groeningekouter, waar de Guldensporenslag in 1302 plaatsvond, voor de Vlamingen betekent. Iedereen heeft zijn eigen stukje heilig grond, de moslims hebben Mekka/medina, de Joden Jeruzalem en de Christenen ook. Zo hebben de Serven dus Kosovo en Metochia.Voor de goede orde Metochia betekent: Land van de kerk. De kerk is nog steeds eigenaar van grote delen van Kosovo en Metochia. Geschat wordt dat 75% van het land privé eigendom is van Serviërs.Kosovo is al eeuwenlang een Servische provincie.Voor de Merelslag (1389) waren de Shquiptaren/de Albanezen/ niet bekend als inwoners van Kosovo en Metochia. Geen enkel Byzantijns, Servisch, Roemeens, Bulgaars of Turks document ondersteunt een Albanese claim.De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis op hun grondgebied, dat ongeveer het huidige Albanië omvat.Met de opkomst van de islam zien we wel de eerste migranten uit Albanië naar Kosovo en Metochia komen en begint de verhouding met de Serviërs te verslechteren..De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit blijkt dat destijds 2 procent van de bevolking Albanees was.Vandaag eisen Skiptaren – dus diegenen waarvan de meesten onder ons denken dat het Albanezen zijn – bijvoorbeeld niet alleen half Macedonië op, maar ook Noordwest-Griekenland en zelfs meer: de ideologen van het voormalige UCK vragen niet meer of niet minder dan de restauratie van het vroegere Ottomaanse rijk (met grenzen tot in Oekraïne!), onder de heerschappij der Skiptaren. Radicale islamisten eisten een zelfstandige staat, de NAVO hielp hen militair in het verwezenlijken ervan.De provincie Kosovo werd door westerse landen erkend als zelfstandige staat. Wat in Kosovo in het begin van de jaren 1990 gebeurd is, was voor niemand een geheim. Sinds mei 1993 was het UÇK of het Kosovo bevrijdingsleger reeds aanwezig. Er waren toen reeds aanslagen tegen Servische politie-agenten, toen er twee werden gedood en vijf gewond in de streek van Drenica..... In Kosovo bouwden Washington,Londen en Berlijn het terroristische UCK op met drugshandelaren, bandieten en racisten. Tot in 1998 was iedereen in de wereld ervan overtuigd dat het UÇK een terroristische organisatie was.Deze fascisten, drugsbaronnen en terroristen maken zich, beschermd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA, schuldig aan de ergste misdaden die je je kunt voorstellen, van moord,martelingen en genocide.De NAVO streed samen met deze fascisten dat werd geleid door Hashim Thaci.Volgens Marty hebben Kosovaarse autoriteiten, waaronder de huidige premier Hashim Thaci, zich tijdens de Kosovo-oorlog eind jaren ’90 schuldig gemaakt aan executies van Servische burgers in Albanese detentiecentra om hun organen op de zwarte markt te verkopen. Die werden verzameld in klinieken in Albanië en geëxporteerd naar buitenlandse klinieken voor transplantaties. .....De financiering van het UÇK in deze vrijheidsstrijd gebeurde via drugstrafiek en ook dit was bekend. Het was geweten dat oud-leden van het UÇK, die nu de machthebbers zijn in Kosovo, nauwe banden hebben met drugstrafikanten, wapenhandel en prostitutie.De vreemde moedjahedien of de veteranen van de oorlogen in Afghanistan en Bosnië kwamen de rangen van het UÇK versterken. De effectieve medewerking van de Verenigde Staten aan het conflict van Kosovo moet ons eigenlijk niet verwonderen. Het is hetzelfde scenario als in Bosnië. Daar hebben de Verenigde Staten ook Alija Izetbegovic als president gesteund en deze had de duidelijke intentie een moslimstaat op te richten in een regio waar de moslims de minderheid hadden (44 %). Hij schreef: „Er is geen vrede noch samenleven mogelijk tussen de islam en de niet-islamitische sociale en politieke bewegingen. De islam sluit zonder meer het recht en de mogelijkheid uit om een vreemde ideologie in zijn territorium te vestigen.“ De Verenigde Staten zien in die landen liever islamitische elites aan de macht.De Amerikaanse houding tegen moslims in Bosnië en Kosovo is eigenlijk ingegeven door de bezorgdheid van de Verenigde Staten om de vriendschap met de geallieerde moslim landen te behouden. Daarom werd het extreemrechts nationalisme en het separatisme van de extremisten van het UCK (die oorlogsmisdaden hebben gepleegd), aangewakkerd en gesteund door de VS én West-Europa.In Joegslavië werd genocide gepleegd en daarom moesten we ingrijpen. Toch? Of niet?Elke oorlog begint met een media-leugen.Omdat de VS belangen heeft in een bepaalde regio werd naar een excuus gezocht om militair in te grijpen. In Joegoslavië was dit niet de aanwezigheid van massavernietigingswapens maar de ‘etnische zuivering‘.Clinton en andere westerse leiders hebben nimmer geclaimd dat er in Kosovo genocide plaatsvond.Volgens ‘Washington’ honderdduizend Albanezen zouden zijn vermoord.Volgens de gegevens waarover vandaag wordt beschikt zoals medisch legale verslagen en de VN-administratie in Kosovo zou het om 5.000 slachtoffers gaan, alle nationaliteiten in acht genomen en die van de strijdende troepen inbegrepen. Het aantal gedode Serviërs is in verhouding met hun aandeel in de bevolking van Kosovo bijzonder hoog, hoger dan dat van de Albanezen.Tja, de islamisering van de Balkan gaat ten koste van de Christenen,er zal dus een dag komen dat delen van Nederland zich ook gaan afscheiden!De hele provincie Kosovo is de laatste jaren van karakter veranderd”, verzekert de goedheiligman ons met klem. “Het is een naargeestige staat geworden, waar permanente terreur heerst tegen de Serviërs. Waar sedert 1999 meer dan driehonderd orthodoxe heiligdommen verwoest zijn, terwijl er meer dan vierhonderd moskeeën zijn bijgebouwd – veelal met geld van de Wahabieten uit Saoedi-Arabië.Minister van binnenlandse zaken Fatmir Rejepi, heeft dit onlangs nog bevestigd in het Kosovaarse parlement. De Servische provincie Kosovo wordt een islamitisch terroristische staat in het hart van Europa.Een christelijke natie in het hart van Europa word vernietigd! De etnische zuivering van Kosovo door Albanezen die de Serviërs terroriseren is volop aan de gang.Als je de hel op aarde wilt zien, moet je hier rondkijken. De onafhankelijkheid van Kosovo zal niet het einde markeren van een specifieke Albanese afscheidingsbeweging, maar wel het begin van het uiteenvallen van Europa als een geheel.Is Europa klaar voor nieuwe slachtoffers onder haar eigen dak?Word wakker, Europa!12087757_562833390533128_5658896743342377669_o De islam is de grootste moordmachine in de  geschiedenis der mensheid.De islam wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma.Niet-moslims, moeten onweerlegbaar feit onder ogen zien: het uiteindelijke doel van de Islam is de overheersing van de wereld onder Islamitische heerschappij.Maar vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen/verspreid met het zwaard/. Dat is meer dan het nazisme en het Sovjet-communisme gecombineerd.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid. Het is waar dat de Romeinse keizer Constantijn, de middeleeuwse kruisvaarders, de protestanten en de katholieken het zwaard tegen ongelovigen en tegen elkaar hebben gebruikt. Geen van hen is echter de fundering van het christendom – alleen Jezus is dat; en hij heeft nooit het zwaard aangeraden om zijn boodschap te verspreiden. Moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld.Zij geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken.De islam predikt vrede, maar die komt er pas als iedereen zich aan de islam heeft onderworpen.Voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan.Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Islam is niet te vergelijken met wat dan ook in de geschiedenis. https://theremustbejustice.files.wordpress.com/2014/05/kla-zlo2.jpg

zaterdag 4 juli 2015

Srebrenica was een centrum voor de jihad!


https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/03/majka-iz-fakovica.jpg?w=640 Bosnische burgeroorlog had kunnen voorkomen als Alija Izetbegovic geen illegale referendum over onafhankelijkheid had laten uitschrijven en hij koos voor oorlog.Volgens de Grondwet van Joegoslavie was een referendum alleen rechtsgelding indien de volkeren van alle republieken hun stem uitbrachten...Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Karadjic en Mladic hebben in eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat....Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als 'de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi's tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi's, en moslims als onschuldige slachtoffers...Wat is genocide? Dit is het volkerenmoord, uitroeiing van een volk, ras of bevolkingsgroep.De Serven evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen die ze vonden in het VN-kamp Potocari-Srebrenica.Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide.Er was een bloedbad, maar het was een reactie op een eerder bloedbad, het was wraak, en er werden geen vrouwen en kinderen bij gedood.Dus,wanneer is het doden van gewapende soldaten in een oorlog "genocide"?...

Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993...Tussen 1300 en 2000 werden Servische burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad.Niet alleen vermoord maar ook vóór en na de dood verminkt: mannen, vrouwen, kinderen en zelfs huisdieren.En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?Bosnische mannen in Srebrenica voor een flink deel bestonden uit Al Qaida terroristen vanuit Pakistan,Iran,Somalie, die werden opgejaagd door het Servische Leger van Ratko Mladic."Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen", schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith...

Mordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen rond Srebrenica zijn nooit schlahtovers! Zonder Naser Oric,Alija Izetbegovic en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als Naser Oric Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!...Alle Bosnische gesneuvelden worden misbruikt in de Screbrenica leugen.In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid.HET ICTY HEEFT NOOIT EEN ONDERZOEK GEDAAN,HOE EN WANNEER ZIJN DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN! Dus,blijft NOG de vraag open om hoeveel vermiste, mogelijk vermoorde,mogelijk gesneuvelde moslimmannen het eigenlijk gaat.Een aantal gezochte keeldoorsnijders zijn wellicht geëxecuteerd/tussen 300 en 400,wraak van Servische individuen en paramilitairen als Kroaat Drazen Erdemovic,die werkte voor de Franse geheime dienst....Carlos Martino Branco, die de militaire VN-waarnemers was in Bosnië zei:"Er bestaat weinig twijfel dat minstens tweeduizend Bosnische moslims zijn omgekomen in de strijd tegen de beter getrainde en beter aangestuurde VRS/BSA(Servische eenheden).B.B.C. journalist Jonathan Rooper die de gebeurtenissen Srebrenica 1995 onderzocht en op de voet gevolgd heeft onderschreef dat de regio een grote begraafplaats was van zowel Serviers als moslims.De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zij dat er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000...

De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd steden Zenica en Tuzla(Bosnië) probeerden te bereiken.Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel. Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken steden Zenica en Tuzla door de bossen.Na de val van Srebrenica, waren ongeveer 800 Srebrenica moslims -gevangenen ontvangen in Servie,volgens de regeling tussen Carl Bildt en president Slobodan Milosevic....Ieder jaar op 11 juli worden mensen in Potocari begraven. Dat zijn geen Srebrenica-slachtoffers, maar doden die lukraak uit Bosnie worden opgegraven en die ‘meedoen’ aan de jaarlijkse rituelen.Jaren achter elkaar is dit al het geval en nog steeds worden deze mensen gewoon bij het getal opgeteld dat de eerste keer is genoemd als zijnde het aantal slachtoffers! ...Josef Goebbels zei:Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt.Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden... 
Enkele foto’s slachtingen van Naser Oric en zijn jihad strijders; Servische ongewapende burgers afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, sledehammers, vlammenwerpers (ook vrouwen verkrachten) en de gehele bevolking uitmoorden  over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Orić. Oh ja, sorry ik ben vergeten de slachtoffers waren slechts de demonized Serviërs, zodat hij niet rekenen, hè?... Nasr Oric en zijn bende hebben zich niet aan de Geneefse conventies gehouden toen ze hele Servische dorpjes op brute wijze uitmoordden waarbij vrouwen, kinderen, en zelfs huisdieren niet gespaard werden.Je kan dan onmogelijk verwachten dat de tegenpartij zich vervolgens wel volledig aan die conventies gaat houden....MONSTER Naser Orić toonde video's naar Toronto Star journalist Bill Schiller en Washington Post-verslaggever John Pomfret, waarin Orić opschept over de Servische moorden en onthoofdingen weergegeven voor hen, en stelt te hebben gedood 114 Serviers in slechts een van deze incidenten!...Over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic zei Naser Oric: "Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog en  ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door.".... 

De rechtszaak tegen Naser Orić, die opdracht gaf voor het uitmoorden van vele Servische dorpen, bleek een showproces te zijn. Hij werd veroordeeld tot slechts twee jaar cel. Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en "overwinnaars" van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter "goedkeuring" is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN.Het politieke proces dient er alleen toe om de ware schuldigen aan het oog te onttrekken en de schuld toe te schuiven aan de Balkanstaten, m.n. Servië.Het ICC is opgericht in 2002 en door diverse landen niet erkend.Grappig dat het VN-Hof wel ontvankelijk is voor aanklachten tegen Servie, maar niet ontvankelijk was toen Servie de NAVO-landen had aangeklaagd, toen buiten het volkenrecht om een VN-lid werd platgebombardeerd.Tegen de wens van de Serviërs in, weigert het tribunaal om oud-VS-president Bill Clinton, oud-VS-minister Madeleine Albright en andere Navo-verantwoordelijken te dagvaarden, hoewel de Navo-interventies in Bosnië 1995/maar ook operatie “Storm” in Kroatië, met de hulp van de NAVO/ en Servië/Kosovo 1999 onmiskenbaar overtredingen op een aantal internationale rechtsbeginselen vormden en duizenden burgerslachtoffers hebben gemaakt.. https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-20.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-3.jpghttps://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-40.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-11.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-31.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-29.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-39.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-7.jpg?w=640https://serbianfbreporter.files.wordpress.com/2012/09/danka252520sekulovic252520-2525204252520years252520of252520age-0255b1255d.jpgDeze jonge Serviërs, Predrag en Danka Sekulovic, werden gedood met hun ouders op 13 september 1992 door de Bosnische moslims.Hij was 7, ze was 4......https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-4.jpg http://photos1.blogger.com/blogger/6562/1985/1600/031.jpgInternationale Jihadisten met onthoofde hoofden van de Bosnisch-Servische krijgsgevangenen in 1992.....Foto: Profimedia/Corbis Bosnische moslims vernietigen Servische kerk ; https://www.youtube.com/watch?v=IiAQF7_GhpA
sahrana-odvojena-slika-za-tekst-3 http://en.valka.cz/attachments/12593/P1010005.JPG.http://www.balkanstudies.org/sites/default/files/Clinton-bows.jpg Waarom plaatst Clinton een gedenksteen voor al Qaedastrijders in Srebrenica?...De herdenking van de genocide bij Srebrenica gebruikt ISIS om de jihad in Bosnië aan te kondigen. De Balkan is de zwakke plek in Europa waar ISIS voet aan wal wil zetten.Na de vestiging van ISIS in Syrië en Irak en het openen van een front in Libië, is volgens ISIS nu de tijd gekomen om in Europa de aanval op de ‘ongelovigen’ te openen.De uitgekozen plek is de Balkan, te beginnen in Bosnië-Herzegovina. ...
...

dinsdag 30 juni 2015

Serviërs pleegden geen genocide in Srebrenica


http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2011/05/MDF68719_24080-468x263.jpg                                       FOTO;Ratko Mladic(omschreven als “Beest van de Balkan”) deelt drinken uit aan moslimvrouwen en kinderen in Potocari/Srebrenica, op 13 juli 1995...Raar,maar oorlogsmisdadigers/beesten/ doen niet zulke dingen,toch?...Zoals in elke oorlog is het eerste slachtoffer de vrije pers, met overheidspropaganda vermomd als nieuwsfeiten.Sinds het begin van de crisis in het begin van de jaren-90 heeft het westen d.m.v. bedrog en vervalsingen het beeld van het slechte Servië beschreven. De andere oorlogspartijen golden als slachtoffers. Srebrenica werd het belangrijkste begrip van de anti-Servische hetze.En het is algemeen bekend dat de Amerikaanse pr-bureau Ruder Finn werd ingehuurd om ervoor te zorgen dat Serviërs voortaan geassocieerd zouden worden met nazi-Duitsland.James Harff directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’ geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens om de publieke opinie te manipuleren, En daar is ie nog hartstikke trots op ook. James Harff :"als u zou willen bewijzen dat de Serviers slachtoffer zijn, probeert u het dan, u zult merken dat u daarin dan helemaal alleen staat".Westerse media verzwegen dat de eerste president van de nieuwe Bosnische staat de nazi was in WO2: Alija Izetbegovic, oud-lid van de SS-divisie ‘Handschar’.Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel Bosnische moslims gecollaboreerd met Nazi-Duitsland. Zo ontstonden er twee SS-divisies die geheel bestonden uit Bosnische moslims. Deze divisies hebben actief deelgenomen aan etnische zuiveringen en moorden op Serviërs.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Karadjic en Mladic hebben in eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat.Vandaag in de Federatie van Bosnië en Herzegovina (federatie van moslims en Kroaten),de moskeeën schieten er als paddestoelen uit de grond.Islamieten vormen heden ten dage met naar schatting 80 à 90% de overweldigende meerderheid van de bevolking van Sarajevo, terwijl er voor de oorlog meer dan een half miljoen Serven in de stad woonden.In de Federatie van Bosnië en Herzegovina,vandaag wonen alleen maar meer dan een paar duizend Serviërs!Over Srebrenica worden door veel Bosnische ’moslims’ veel leugens verteld en vooral door de media als waar doorverteld. Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als 'de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi's tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi's, en moslims als onschuldige slachtoffers. De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden 'oorlogsgraven' als 'massagraven' aangeduid.De bewering van Bosnische moslims dat na de val van Srebrenica in 1995 meer dan achtduizend moslims slachtoffer werden van genocide, is een mythe.De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers, maar alleen om het aantal VERMISTEN!De officiële bewering, dat er in Srebrenica tot 8000 Bosnische moslims door de Serviërs zouden zijn vermoord, wordt door onderzoek heftig in twijfel getrokken..."Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers".Dat zei directeur Mirsad Tokaca(moslim) van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo.Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers! Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jaren manipuleren met het aantal slachtoffers,maar dit is slechts het begin. Waarom worden zulke nieuwe feiten consequent genegeerd? Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen.De bevelhebber van het regeringsleger, generaal Rasim Delic, zei tijdens een openbare zitting van het parlement in Sarajevo dat de terugtrekking van de 28ste Bergdivisie van het ABiH (het regeringsleger) uit Srebrenica succesvol was verlopen. Pardon? Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven.Waarom werden ze niet gedood? De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.Ongeveer 1200 Bosnische Srebrenica soldaten kwamen om op het slachtveld en er zijn enkele honderd gedood in opvolgende executies (uit wraak van de Servische dorpelingen en ook van paramilitairen).Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht.Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.De Serviers kenden de mannen’, volgens een Nederlandse chauffeur.Ze hadden hele lijsten bij zich en foto’s. Ze werden er zo uitgepikt.Ze kregen een koekje van eigen deeg na het uitmoorden van Servische dorpen vanuit de beveilgde enclave Srebrenica. De Balkan: oog om oog, tand om tand. al eeuwen lang...Ieder jaar op 11 juli worden mensen in Potocari begraven. Dat zijn geen Srebrenica-slachtoffers, maar doden die lukraak uit Bosnie worden opgegraven en die ‘meedoen’ aan de jaarlijkse rituelen.Jaren achter elkaar is dit al het geval en nog steeds worden deze mensen gewoon bij het getal opgeteld dat de eerste keer is genoemd als zijnde het aantal slachtoffers! Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende "massamoord in Srebrenica", vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax.De Servische slachtoffers zijn echter nooit in beeld gekomen, terwijl het aantal slachtoffers onder moslims sterk werd overdreven. Op 11 juli 2005 heeft de Srebrenica Research Group op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina’s tellend rapport gepresenteerd, met als titel: Srebrenica and the Politics of War Crimes. Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie.Hierdoor wordt een totaal verwrongen beeld van de gebeurtenissen gegeven. Het rapport werd op de persconferentie gepresenteerd door enkele hoge VN-functionarissen. Phillip Corwin, hoofddeskundige van de VN-Coördinatie voor Civiele Zaken en Carlos Martino Branco die de militaire VN-waarnemers uit Srebrenica heeft ondervraagd. Beiden waren destijds in Bosnie aanwezig. Carlos Martino Branco;"Er bestaat weinig twijfel dat minstens tweeduizend Bosnische moslims zijn omgekomen in de strijd tegen de beter getrainde en beter aangestuurde VRS/BSA(Servische eenheden).B.B.C. journalist Jonathan Rooper die de gebeurtenissen Srebrenica 1995 onderzocht en op de voet gevolgd heeft onderschreef dat de regio een grote begraafplaats was van zowel Serviers als moslims. De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zij dat er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.Phillip Corwin, voormalig VN-coördinator voor civiele zaken in Bosnië in de jaren 1990, zei: Wat is er gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar die op een crescendo uitliepen in juli van 1995.Volgens Ratko Mladic vielen er maar 3200 doden : 1200 aan Servische kant, 2000 bij de moslims. Kapitein ter zee-arts André Schouten in Het Parool van 27 juli 1995: 'Iedereen praat iedereen maar na, maar niemand komt met harde bewijzen. Wat me opvalt is dat men in Nederland koste wat het kost wil bewijzen dat er sprake is van genocide. (...) Als er daar executies zijn geweest, dan hebben de Serviërs dat wel verdomd goed geheim gehouden. Ik geloof er dan ook niets van. De dag na de val van Srebrenica, op 13 juli, ben ik in Bratunac aangekomen en ik ben er acht dagen gebleven. In die tijd kon ik gaan waar ik wilde. Er is mij alle medewerking verleend, nergens ben ik tegengehouden.'.....Wat is genocide? Dit is het volkerenmoord, uitroeiing van een volk, ras of bevolkingsgroep.De Serven evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen die ze vonden in het VN-kamp Potocari-Srebrenica.Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide.Er was een bloedbad, maar het was een reactie op een eerder bloedbad, het was wraak, en er werden geen vrouwen en kinderen bij gedood.Wanneer is het doden van gewapende soldaten in een oorlog "genocide"? HET ICTY HEEFT NOOIT  EEN ONDERZOEK GEDAAN,HOE EN WANNEER ZIJN  DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN !  De manschappen van het Bosnische moslimleger gebruikten Srebrenica regelmatig als uitvalsbasis. Vanuit Srebrenica werd dus het plunderen, uitmoorden en verbranden van Servische dorpen gecoördineerd. Srebrenica was dus lang niet zo’n onschuldig stadje als de westerse media ons wilde doen geloven.Tussen 1992 en 1995 werden tussen 1300 en 2000 Servische burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad.Niet alleen vermoord maar ook vóór en na de dood verminkt: mannen, vrouwen, kinderen en zelfs huisdieren. De Serviërs belegerden uiteindelijk Srbrenica waar het gros der moordenaars van Nasser Oric zich schuilhield. Mladic kwam in Srbrenica wegens afpersingen door Naser Oric en Arabische moedjaheddien tegen de Servische bevolking sinds 1992, kwam hij er een einde aan deze regionale genocide...."Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen", schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Wat weinig mensen weten is dat de z.g.n. zielige Bosnische mannen voor een flink deel bestonden uit Al Qaida terroristen vanuit Pakistan, Iran,Somalie,enz..., die werden opgejaagd door het Bosnisch-Servische leger.De islamitische generaal Sefer Halilović bevestigde, dat er minstens 5000 islamitische Bosnische soldaten in Srebrenica waren.Srebrenica was niet gedemilitariseerd zoals vastgelegd in de resolutie van de veiligheidsraad (819/93) en in het Akkoord van de Demilitarisatie van 17 april 1993 tussen de generaals Ratko Mladic en Safet Halilovic met goedkeuring van generaal Erik Vah’grene.In feite heeft Mladic gedaan wat de VS en Nederland al jaren doen in Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, etc, namelijk gevaarlijke terroristen liquideren zonder vorm van proces.Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993.Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers! Zonder Naser Oric,Alija Izetbegovic en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als Naser Oric Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand! De hele massamoord in Srebrenica is een geval van gigantische politieke fraude.Josef Goebbels zei:Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt.Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden. ....https://www.youtube.com/watch?v=Mlz3Yv-qE7Y                                                                              VIDEO; IS DIT EEN OORLOGSMISDADIGER/“Beest van de Balkan”? ....Feit blijft dat de tv ons beeld van ‘Srebrenica’ heeft bepaald, zoals oud-directeur van het NIOD Hans Blom in de Volkskrant terecht aangaf. We denken aan moorden op basis van het scheiden van mannen en vrouwen, maar in werkelijkheid gaat het vooral om militairen en strijdbare mannen die richting Tuzla waren uitgebroken. Een legitiem militair doel dat uit de hand liep, allemaal waar.In de kranten wordt Mladic steevast als oorlogsmisdadiger omschreven en als “Beest van de Balkan” (kwaliteitskrant Telegraaf…..). Juridisch gezien is Mladic een verdachte, nog niet veroordeeld door welke rechtbank dan ook. Derhalve is hij nog steeds geen “misdadiger”. Deze wansmakelijke betiteling toont aan dat de MSM volledig aan de hand van de gevestigde orde lopen en geen greintje integriteit of journalistiek ten toon spreiden.Mladic is geen monster, de feodale rijken der wereld en de door hen gekochte politici zijn dat wel.Mladic was een beroepsmilitair, geen militant. Gewoon de bevelhebber van de nationale Servische troepen die ten strijde trok tegen jihadistische moordenaars. Die hoeven zich niet te verantwoorden voor het Internationaal Gerechtshof, hij wel. Net als Milosevic en Karadzic…De vraag rijst welke bevolkingsgroep op de Balkan nu eigenlijk voor het Internationaal Gerechtshof dient te worden gedaagd.Waarom staan de leiders van de Kroatische en Bosnische troepen nooit of zelden terecht, en is alle aandacht gefixeerd op Karadzic, Milosevic en Mladic? Het schertsproces in Den Haag is overduidelijk een geval van overwinnaarsrechtspraak.Alleen de Serviërs moeten boeten voor het uitbreken van de oorlog, dit zien we terug bij de rechtszaken van het Joegoslavië-tribunaal.De rechtszaak tegen Naser Orić, die opdracht gaf voor het uitmoorden van vele Servische dorpen, bleek een showproces te zijn. Hij werd veroordeeld tot slechts twee jaar cel. Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en "overwinnaars" van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter "goedkeuring" is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN.Het politieke proces dient er alleen toe om de ware schuldigen aan het oog te onttrekken en de schuld toe te schuiven aan de Balkanstaten, m.n. Servië.Het ICC is opgericht in 2002 en door diverse landen niet erkend.Grappig dat het VN-Hof wel ontvankelijk is voor aanklachten tegen Servie, maar niet ontvankelijk was toen Servie de NAVO-landen had aangeklaagd, toen buiten het volkenrecht om een VN-lid werd platgebombardeerd.Tegen de wens van de Serviërs in, weigert het tribunaal om oud-VS-president Bill Clinton, oud-VS-minister Madeleine Albright en andere Navo-verantwoordelijken te dagvaarden, hoewel de Navo-interventies in Bosnië 1995/maar ook operatie “Storm” in Kroatië, met de hulp van de NAVO/ en Servië/Kosovo 1999 onmiskenbaar overtredingen op een aantal internationale rechtsbeginselen vormden en duizenden burgerslachtoffers hebben gemaakt. Overigens wordt een bombardement zelfs niet gerechtvaardigd door het eventuele feit dat slachtoffers de meeste  militairen zijn: het ging nog steeds om naakte agressie.Navo woordvoerder Jamie Shea zei in mei 1999, tijdens de bombardementen in Balkan:natuurlijk steunt de Navo het Internationaal Joegoslavie tribunaal. We hebben het zelf opgericht! Toen er in Soedan honderdduizenden christenen werden vermoord ,men moeite had om daar genocide in te zien. De daders dáárvan hebben nog nooit voor enig tribunaal gestaan en niemand maakt zich druk om. Stelletje huichelaars... ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren, en dit zand in de ogen van de hele wereld strooien.Bij ICTY wordt op de volgende wijze 'recht' gesproken:Serviërs krijgen levenslang of 30 jaar.Moslims, Kroaten, Albanezen lopen vrij,of krijgen de minimale straf (zie de zaak van moslimcommandant Naser Oric, het 'Beest van Bosnië', vrij man na 2 jaar voorarrest..).Mladic  wordt nu beschouwd als oorlogsmisdadiger(de bombardementen op Sarajevo). Terwijl Churchill(de bombardementen op Dresden,vol vluchtelingen zat/minstens 60000 ) wordt gezien als grootste Brit aller tijden. Maar ja, de winnaars schrijven nu eenmaal de geschiedenis...https://parseundparse.files.wordpress.com/2015/02/tagesbefehl-karadzic.jpg?w=640                                 DOCUMENT boven;schriftelijke bewijs dat Karadzic de legerleiders bevolen heeft zich aan het oorlogsrecht te houden!...Ratko Mladic heeft niets te maken te hebben gehad met executies op moslimmannen in Srebrenica.Hij had bevolen de gewonden, vrouwen en kinderen te evacueren en daarna de soldaten.Hij had natuurlijk geen compleet overzicht van individuen en losse militiegroepen in een chaotisch Bosnie. Wat er achter zijn rug om gebeurd is, heeft hij niets mee te maken.Serviers die misdaden pleegden werden door hem gestraft......                                                                                            Srebrenica was een centrum voor de jihad! De wereld praat over die arme moslims slachtoffers/nabestaanden over die aan Servische zijde GEEN woord!De onthoofdingen en andere gruwelijke executies die ISIS en Al-Qaeda toepassen zijn niks nieuws. Gedurende de Joegoslavische oorlogen zijn er Serviërs op grote schaal onthoofd. Andere Serviërs werden levend verbrand. In enkele gevallen vielen ook kinderen slachtoffer tot dit soort executies. De westerse media heeft deze feiten bewust achtergehouden, om onze “bondgenoten” niet in een kwaad daglicht te stellen.Naser Oric toonde video's naar Toronto Star journalist Bill Schiller en Washington Post-verslaggever John Pomfret, waarin Oric opschept over de Servische moorden en onthoofdingen weergegeven voor hen, en stelt te hebben gedood 114 Serviers in slechts een van deze incidenten[geen aandacht in het Westen!Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: "Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door. Dagelijks werden er Serven gedood.Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters!En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat? Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!...Enkele foto’s slachtingen van Naser Oric en zijn jihad strijders...https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/03/majka-iz-fakovica.jpg?w=640Servische ongewapende burgers afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, sledehammers, vlammenwerpers (ook vrouwen verkrachten) en de gehele bevolking uitmoorden  over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric. Oh ja, sorry ik ben vergeten de slachtoffers waren slechts de demonized Serviërs, zodat hij niet rekenen, hè?... https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-3.jpghttps://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-20.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-40.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-11.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-31.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-29.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-39.jpg?w=640.https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-7.jpg?w=640https://serbianfbreporter.files.wordpress.com/2012/09/danka252520sekulovic252520-2525204252520years252520of252520age-0255b1255d.jpg                                                          Deze jonge Serviërs, Predrag en Danka Sekulovic, werden gedood met hun ouders op 13 september 1992 door de Bosnische moslims.Hij was 7, ze was 4...... https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-4.jpg.brat.MONSTER Naser Oric wordt als een held beschouwd in Bosnië, terwijl hij weerloze burgers heeft laten afslachten....                                                     Clinton bowsWaarom plaatst Clinton een gedenksteen voor al Qaedastrijders in Srebrenica?Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund. Hij heeft de Bosnische manschappen aangevuld met internationale jihadstrijders en hen voorzien van geld. Bin laden had vele contacten opgedaan gedurende de Sovjet-Afghaanse oorlog, die slechts enkele jaren eerder eindigde. Veel van deze oud-Mujahideen waren bereid wederom de wapens op te nemen, deze keer in Europa.In 1993 verkreeg bin Laden een Bosnisch paspoort via de Bosnische ambassade in Wenen. Volgens sommige bronnen heeft hij het land zelfs tot tweemaal toe bezocht...Het was de Bosnische regering die bewust de bewoners van Srebrenica opofferde om de internationale gemeenschap te dwingen in te grijpen.De Bosnische regering heeft haar eigen burgers bewust laten afslachten. Ze wisten wat er ging gebeuren.Ibran Mustafic, een politieke kopstuk van Izetbegovic uit Srebrenica, had het lef om in ‘Planirani haos’ (Geplande chaos) te verhalen over de bloedbaden in de omringende Servische dorpen, die de vrijgesproken oorlogsmisdadiger Naser Oric op zijn kerfstok heeft en die aan ‘Srebrenica’ zijn voorafgegaan. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1574796.stm  http://photos1.blogger.com/blogger/6562/1985/1600/031.jpg Internationale Jihadisten met onthoofde hoofden van de Bosnisch-Servische krijgsgevangenen in 1992..Een internationale Jihadist in Joegoslavië.

donderdag 8 mei 2014

Serbia

Photograph April in Belgrade by Janos Guljas on 500px

Belgrado-Serbia -Belgrade, the capital city of Serbia, is fast establishing itself as the party capital of Europe. Split by the converging Danube and Sava rivers, the city is divided into Old and New Belgrade. Both have their own unique and interesting neighbourhoods. Most of our hostels are situated in Old Belgrade, where, in the Old Town, you’ll find the popular Knez Mihailova Street, the city’s central promenade and a great place to browse the shops, stop for a coffee in one of the many cafés or admire the historic architecture. Like the city itself, Belgrade’s nightlife is split into two - during winter the clubs are indoors. Don’t be fooled by the seemingly uninviting buildings these clubs are based in. Then, in summer, the nightclubs are relocated to the river. Step onto one of the river barges, known as splavs, and experience the city’s floating nightlife scene. Preview imageBelgrado-Serbia Preview imageBelgrado http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Palata_SANU,_Beograd.JPG Belgrado.... BELGRADO Belgrado-Serbia ...Belgrade - Serbia Belgrado.Belgrado.BELGRADO...

http://seniortravelexpert.com/wp-content/uploads/2013/07/Belgrade-Fortress-overlooking-the-Danube-and-Sava-rivers.jpgFortress of Kalemegdan - Belgrade - Serbia http://www.geographika.com/wp-content/uploads/2014/03/S%C4%B1rbistan-Turu-1.jpgBelgrado..Fortress of Kalemegdan - Belgrade - Serbia Fortress of Kalemegdan - Belgrade - Serbia http://www.creativelight.rs/wp-content/uploads/Bridge7.jpg Belgrado....http://dzonson.files.wordpress.com/2013/05/most-na-adi-u-beogradu.jpg NOVI SAD....